خدمات

نظری اجمالی بر خدمات کشتیرانی سی بوی دریا
کشتیرانی سی بوی دریا، در بنادر و پایانه های کشور، خدمات بسیاری را برای شرکت های داخلی وخارجی به عرصه ارائه و عمل در آورده است. این شرکت، دارای شعب و دفاتر نمایندگی در اکثر بنادر ایران می باشد و با بکارگیری از تجربه و تخصص افراد مستعد، توانمند و دارای تسلط و شناخت کامل نسبت به حوزه بندری، آماده ارائه خدمات شبانه روزی به مشتریان خود می باشد.
برخی از خدمات ارائه شونده در این مرکز:
خدمات حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی و حمل و نقل کانتینری
ارائه خدمات نمایندگی
کارگزاری و اجاره کشتی
خدمات انبارداری
خدمات مرتبط به مقامات بندر و گمرک
لجستیک و مدیریت کشتی
تحویل انبار تا انبار، خدمات محموله های سنگین و بار فله ای
هماهنگی برای تامین آذوقه مورد نیاز کشتی ها
خدمات کانتینر NVOCC
مشاوره و راهنمایی به مشتریان

خدمات کشتیرانی

خدمات کشتیرانی

  کارگزاری کشتی

  کارگزاری کشتی

   بیمه کشتی

   بیمه کشتی

    مدیریت کارکنان کشتی

    مدیریت کارکنان کشتی

     بالا