آدرس

شرکت خدمات کشتیرانی سی بویه دریا

آدرس:

بندرعباس - خیابان 22 بهمن -بلوک آ - ساختمان سحر -طبقه اول شماره 10آ

  • تلفن : 07633556069
  • فکس : 07633555782

شماره های موبایل:

  • 09171573202
  • 09393677959
  • ایمیل:
  • Seabuoyshipping@gmail.com
    Taghipour1977@gmail.com

فرم تماس

TOP